The Peninsula Hong Kong

             ที่สุดแห่งการพักผ่อนในประเทศฮ่องกง เดินทางด้วยสายการบินชั้นนำ (Economy รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบิน)และพักผ่อนยามค่ำคืนที่โรงแรม The Peninsula  3 วัน 2 คืน  บริการระดับ 5 ดาว ตั้งแต่ที่พัก รถรับ-ส่งสุดหรู สะดวกสบายด้วยทำเลใกล้กับย่านช้อปปิ้ง Harbour City Shopping Centre และพิเศษขึ้นไปอีกด้วย Afternoon Tea Set หนึ่งในไฮไลท์ที่ต้องไม่พลาดของฮ่องกง

พิเศษขั้นสุด ฟรี!! รถลูมิซีน 1 เที่ยว (ขาไปหรือขากลับจากสนามบิน) เมื่อทำการจองระหว่าง 6 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 256

3 Days 2 Nights 

ราคารวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ Emirates Airlines : เริ่มต้นที่ 28,500 บาท*/ท่าน

ราคารวมตั๋วเครื่องบินไปกลับ การบินไทย : เริ่มต้นที่ 26,400 บาท*/ท่าน

ระยะเวลาเดินทาง : 18 เมษายน – 31 สิงหาคม 2561

ระยะเวลาการจอง : วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2561

ตั๋วเครื่องบิน ชั้น Economy รวมภาษาสนามบินและภาษีน้ำมันแล้ว + ห้อง Deluxe Room 2 คืน + อาหารเช้า + รถลีมูซีน 1 เที่ยว(ระหว่าง 6 พ.ค. – 31 ส.ค. 2561)

ราคานี้รวม

  • ตั๋วเครื่องบินขาไป-กลับ  ชั้น Economy รวมภาษาสนามบินและภาษีน้ำมันแล้ว (กรุณาตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ทำการจองอีกครั้ง)
  • ที่พัก The Peninsula Hong Kong 2 คืน Deluxe Room
  • อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน
  • รถลีมูซีน 1 ขา รับจากสนามบินเข้ามายังที่พัก หรือ จากที่พักไปยังสนามบิน (6 พ.ค. – 31 ส.ค. 2561)

ราคานี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม

เงื่อนไข

  • ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และสำหรับการเดินทางอย่างต่ำ 2 ท่าน 2 คืน เท่านั้น
  • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการเดินทางและจำนวนห้องที่ว่าง
  • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน เพื่อตรวจสอบสถานะของที่พักและตั๋วเครื่องบิน
  • ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทาง, เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือคืนเงินได้ หลังจากออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

 

Comments

comments