Mt. Fuji & Kawaguchiko One Day Trip

           เดินเล่นริมทะเลสาบ Kawaguchiko ชมความสวยงามของหมู่บ้านน้ำใสที่ Oshino Hakkai (Oshino Eight Ponds) เยี่ยมชมหมู่บ้านซามูไรที่ Oshino Shinobi No Sato (Oshino Ninja Village) แวะไปทักทาย Fuji san ที่ Mt. Fuji 5th station ตื่นเต้นกับ Fuji Airways เครื่องเล่น 4D ที่จะพาคุณเหาะไปบนฟ้าชมวิวจากมุมสูง

Itinerary

07:00 – 08:15 น.

→ พบกันที่ meeting point จุดต่างๆ ในบริเวณ Shinjuku (กรุณาตรวจสอบสถานที่และเวลานัดพบของแต่ละจุดกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)

08:20 น.

→ ออกเดินทาง

→ เดินเล่นชมวิวบริเวณ Lake Kawaguchiko 

→ ชมความสวยงามของหมู่บ้านน้ำใส Oshino Hakkai

→ สนุกสนานในหมู่บ้านนินจาที่ Oshino Shinobi No Sato

→ รับประทานอาหารเที่ยง (Half Buffet)

→ เยือน Mt. Fuji บริเวณ Mt. Fuji 5th Station พร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย

→ เล่นเครื่องเล่น Fuji Airways เครื่องเล่น 4D จำลองสถานการณ์ลอยบนฟ้า

17:30 น.

→ เดินทางกลับถึง Shinjuku

Day tour

ราคา : 13,000 เยน/ท่าน

ระยะเวลาเดินทาง : วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560

 (รถบัส ไป – กลับ จาก Shinjuku + บัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ + มื้อกลางวัน + ไกด์ภาษาอังกฤษพร้อมอุปกรณ์ภาษาไทย)

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ อาทิ เช่น มื้ออาหารนอกเหนือจากที่ระบุ, เครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งนอกเหนือจากที่ระบุ, ค่ารถไฟ, ค่าเข้าชมนอกเหนือจากที่ระบุ ประกันการเดินทาง และอื่นๆที่นอกเหนืกจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล,ค่าเครื่องดื่ม, ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ราคาโปรแกรมนี้ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

เงื่อนไข

 • สำรอง ที่นั่งที่ World Surprise Travel! ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง กรุณาโทรเข้ามาสอบถามสถานะ ที่นั่งว่างในวันที่ท่านต้องการเดินทางอีกครั้ง
 • ไม่สามารถราคานี้ได้ในช่วงดังนี้ 1 – 3 มกราคม, 9 มกราคม, 26 กุมภาพันธ์, 3 – 5 พฤษภาคม, 15 กรกฎาคม, 11 – 14 สิงหาคม, 16 กันยายน, 7 ตุลาคม, 3 พฤศจิกายน, 23 พฤศจิกายน
 • ขอความกรุณาในการตรงต่อเวลา และไปล่วงหน้าประมาณ 10 นาทีก่อนเวลานัดหมาย เนื่องจากไม่ใช่ทริปแบบ private
 • ตารางเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่เดินทาง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 • ตารางการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีความล่าช้าได้ ณ วันเดินทาง ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ สภาพถนนระหว่างการเดินทาง และปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือการควบคุม (ไม่มีการชดเชย)
 • อาจใช้รถ taxi ในการรับ-ส่งจากจุดนัดพบ ในบางกรณี
 • ราคาโปรแกรมนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือวาระพิเศษต่างๆ
 • การขอยกเลิกรายการโปรแกรมต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วันทำการ
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับตัวแทนท่องเที่ยวนั้นๆ
 • ราคาบริการโปรแกรม จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

 

Comments

comments