Sagamiko Resort  & Illumination

             ชมความงดงามยามค่ำคืนกับ Sagamiko Illumination การแสดงโชว์ไฟด้วยหลอดไฟกว่า 6 ล้านดวง ห่างจากสถานีชินจูกุเพียง 1 ชั่วโมง เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปมุมต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างอลังการในธีม Swan of the Palace พักผ่อนสไตล์แคมป์ปิ้ง ทำบาร์บีคิวบริเวณหน้าห้องพัก และผ่อนคลายด้วยออนเซ็น

2 Days 1 Night 

ราคาเริ่มต้น : 4,400 บาท/ท่าน/คืน

 (ที่พักแบบ camping มีระเบียงส่วนตัว 1 คืน + อาหารเช้า 1 มื้อ อาหารเย็น 1 มื้อ + ตั๋วเข้าชม illumination + ออนเซนพร้อมรถรับ – ส่งไปแช่ออนเซน)

*กรณีเข้าพักเกิน 2 ท่าน กรุณาตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง (พักได้สูงสุดหลังละ 4 ท่าน)

*ราคานี้ยังไม่รวมค่าเล่นเครื่องเล่นและกิจกรรมต่างๆ

ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ค่าเล่นเครื่องเล่นและกิจกรรมต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 • รถรับ-ส่งของโรงแรม     
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไข

 • ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน และสำหรับการเดินทาง 2 ท่าน/ห้อง เท่านั้น
 • ราคาสำหรับการเข้าพักในวันธรรมดา
 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน เพื่อตรวจสอบสถานะของที่พัก
 • ราคานี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของแล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การ ล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกหรือล่าช้าของรถไฟ, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว นี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถขอคืนเงินได้เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สนใจสำรองห้องพักหรือสอบถามเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-634-8877 แผนก F.I.T.

 เงื่อนไขการชำระสินค้าและบริการ

 • ชำระโดยเงินสด โดยการโอนผ่านธนาคาร
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต (ไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

 

Comments

comments