Shikoku Rail Pass บัตรโดยสารรถไฟภูมิภาคชิโกกุ ของประเทศญี่ปุ่น ครอบคลุม 4 จังหวัด (Ehime, Kagawa, Kochi และ Tokushima) ของภูมิภาคนี้

โดยตั๋วรถไฟใช้ได้ไม่จำกัดครั้ง ตามจำนวนวัน และประเภทตั๋วที่ท่านเลือกได้มีดังนี้

พื้นที่การใช้งาน ประเภท ระยะเวลา ผู้ใหญ่ เด็ก
Shikoku area Ordinary 2 Days 7,400 JPY 3,700 JPY
Ordinary 3 Days 8,500 JPY 4,250 JPY
Ordinary 4 Days 9,400 JPY 4,700 JPY
Ordinary 5 Days 10,000 JPY 5,000 JPY

ขอบเขตการใช้งาน:

-ค่าพาสสำหรับเด็ก ใช้กับเด็กที่มีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ ในวันออกตั๋ว

-สกุลเงิน Japanese Yen (JPY) เป็นสกุลเงินท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น

-Shikoku Rail Pass ใช้ได้กับ ขบวนรถไฟเจอาร์ทั้งหมดในภูมิภาคชิโกกุ, Limited Express และ Tosa Kuroshio Line

*ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://shikoku-railwaytrip.com/railpass.html

Shikoku Rail Pass – Route Map

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

Comments

comments