Seven Stars Cruise Train in Kyushu Special!

             เราจัดให้แล้ว ไม่ต้องจับฉลาก ไม่ต้องลุ้นดวง สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในภูมิภาคคิวชูด้วยสุดยอดรถไฟ Seven Stars Cruise Train เดินทางท่องเที่ยว 4 จังหวัดยอดนิยม Fukuoka, Saga, Nagasaki และ Oita ชมซากุระ แวะเที่ยวหรือจิบน้ำชาชิล ๆ บนรถไฟ พร้อมบริการชั้นเลิศตลอดระยะเวลาเดินทาง ที่จะทำให้คุณลืมการขึ้นรถไฟแบบเดิมๆ

2 Days 1 Night Journey

เส้นทาง Fukuoka, Saga, Nagasaki และ Oita (ขึ้น-ลงรถไฟที่สถานี Hakata)

ห้องพัก Suite ราคา 118,800 บาท/ท่าน

*เป็นราคาสำหรับการเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง

*ราคาสำหรับช่วงเดือน ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563

โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนทำการจอง

4 Days 3 Night Journey

เส้นทาง Fukuoka, Oita, Miyazaki, Kagoshima และ Kumamoto  (ขึ้น-ลงรถไฟที่สถานี Hakata)

ห้องพัก Suite ราคา 239,500 บาท/ท่าน

*เป็นราคาสำหรับการเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง

*ราคาสำหรับช่วงเดือน ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563

โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนทำการจอง

4 Days 3 Night Journey

เส้นทาง Fukuoka, Oita, Miyazaki, Kagoshima และ Kumamoto  (ขึ้น-ลงรถไฟที่สถานี Hakata)

ห้องพัก Suite ราคา 259,000 บาท/ท่าน

*เป็นราคาสำหรับการเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง

*ราคาสำหรับการเดินทางในช่วงวันที่ 7-10 เม.ย. 63

โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนทำการจอง

ห้อง Deluxe Suite

ห้อง Deluxe Suite

ลิ้มรสอาหารจากสุดยอดวัตถุดิบ

ที่ปรุงอย่างพิถีพิถันจากเชฟชั้นนำของแต่ละเมือง

Dining Car

Dining Car

ดื่มด่ำกับเสียงเพลงเพราะๆ ในยามค่ำคืน

ที่ Blue Moon Bar

ราคานี้รวม

 • ห้องพักบนรถไฟประเภทห้อง Suite จำนวน 1 คืน และ 3 คืน
 • อาหาร 4 มื้อบนรถไฟต่อวัน (เช้า 1 มื้อ / กลางวัน 2 มื้อ / ค่ำ 1 มื้อ)
 • เครื่องดื่มและขนมบนรถไฟ (ยกเว้นเครื่องดื่มพิเศษบางชนิด เช่น สาเกญี่ปุ่นบางยี่ห้อ (Daiginjo Gokujo Kitaya, Daiginjo Nabeshima etc.) เหล้าโชจูบางยี่ห้อ (Moriizou 3yr etc.) ไวน์ วิสกี้ และบรั่นดีบางยี่ห้อ โปรดสอบถามจากพนักงานบริการบนรถไฟ

 ราคานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าเครื่องดื่ม
 • รถรับ-ส่งของโรงแรม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไข

 • ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน สำหรับการเข้าพัก 2 ท่าน/ห้อง เท่านั้น
 • ราคานี้สำหรับการเข้าพักบนรถไฟ 1 คืน เฉพาะคืนที่ระบุเท่านั้น
 • รถไฟจะรับเฉพาะผู้โดยสารที่มีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น (ณ วันที่ขึ้นรถไฟ)
 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางไม่ต่ำกว่า 1 เดือน เพื่อตรวจสอบสถานะของที่พัก
 • ราคานี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของแล้วแต่กรณีตามความ เป็นจริง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การยกเลิกหรือล่าช้าของรถไฟ, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว นี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถขอคืนเงินได้เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สนใจสำรองห้องพักหรือสอบถามเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-634-8877 แผนก F.I.T.

เงื่อนไขการชำระสินค้าและบริการ

 • ชำระโดยเงินสด โดยการโอนผ่านธนาคาร
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต (ไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3%)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.: 02-634-8877 e-mail: FIT@worldsurprise.com Line: @worldsurprise

Comments

comments