Nemophila One day trip @ Ibaraki

             ชมทุ่งดอกไม้สีฟ้า Nemophila ในสวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค ดอกไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอิบารากิ แวะทานอาหารทะเลสดๆ ที่ตลาดปลานากามินาโตะ เดินเล่นที่ธีมปาร์คไข่ปลาเมนไทโกะก่อนกลับโตเกียว

Itinerary

07:15 น.

→ พบกันบริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ Shinjuku Post Office

07:30 น.

→ ออกเดินทาง

→ ชมทุ่ง Nemophila ดอกไม้สีฟ้าและดอกไม้อีกนานาชนิดที่ปลูกเรียงรายเป็นทุ่งกว้างสุดสายตา ที่ Hitachi Seaside Park

→ อิสระทานอาหารเที่ยงที่ Nakaminato Fish Market พร้อมเลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อได้ตามอัธยาศัย

→ ชมพิพิธภัณฑ์ Kanefuku Mentai Park พิพิธภัณฑ์ไข่ปลาเมนไทโกะ ชมกรรมวิธีตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต และต้องไม่พลาดชิมซอฟต์ครีมไข่ปลา

19:00 น.

→ เดินทางกลับถึง สถานี Shinjuku

Day tour

ราคา : 5,980 เยน/ท่าน

ระยะเวลาเดินทาง : 29 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2560

 (รถบัส ไป – กลับ จาก Shinjuku + บัตรเข้าชมดอกไม้ที่ Hitachi Seaside Park)

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ อาทิ เช่น อาหาร, เครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่ง, ค่ารถไฟ, ค่าเข้าชม และอื่นๆที่นอกเหนืกจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล,ค่าเครื่องดื่ม, ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ราคาโปรแกรมนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

เงื่อนไข

 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 15 ท่าน ณ วันเดินทาง
 • สำรอง ที่นั่งที่ World Surprise Travel! ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง กรุณาโทรเข้ามาสอบถามสถานะ ที่นั่งว่างในวันที่ท่านต้องการเดินทางอีกครั้ง
 • ขอความกรุณาในการตรงต่อเวลา และไปล่วงหน้าประมาณ 10 นาทีก่อนเวลานัดหมาย เนื่องจากไม่ใช่ทริปแบบ private
 • ตารางเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่เดินทาง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 • ตารางการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีความล่าช้าได้ ณ วันเดินทาง ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ สภาพถนนระหว่างการเดินทาง และปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือการควบคุม (ไม่มีการชดเชย)
 • ราคาโปรแกรมนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือวาระพิเศษต่างๆ
 • การขอยกเลิกรายการโปรแกรมต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วันทำการ
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับตัวแทนท่องเที่ยวนั้นๆ
 • ราคาบริการโปรแกรม จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

 

Comments

comments