เจแปนเรลพาส คือ ตั๋วราคาถูกที่สุดสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทุกแห่งหนในประเทศญี่ปุ่นโดยรถไฟ

ซึ่งเป็นพาสที่กลุ่มบริษัทรถไฟญี่ปุ่น 6 บริษัท ร่วมมือกันนำเสนอบริการนี้

         

ประเภท และราคาของ JAPAN RAIL PASS

เจแปนเรลพาส มี 2 ประเภท คือ สำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์ และสำหรับที่นั่งชั้นธรรมดา ซึ่งแบ่งออกเป็นพาสแบบ 7 วัน, แบบ 14 วัน และ แบบ 21 วัน

ประเภท
สำหรับที่นั่งชั้นกรีนคาร์
สำหรับที่นั่งชั้นธรรมดา
การแบ่งประเภท
ผู้ใหญ่
เด็ก
ผู้ใหญ่
เด็ก
แบบ 7 วัน
38,880 JPY
19,440 JPY
29,110 JPY
14,550 JPY
แบบ 14 วัน
62,950 JPY
31,470 JPY
46,390 JPY
23,190 JPY
แบบ 21 วัน
81,870 JPY
40,930 JPY
59,350 JPY
29,670 JPY

ตารางข้างต้นเป็นตารางราคาตั๋วเจแปนเรลล์พาส ราคาตลาดของค่าเงินท้องถิ่น จะคำนวณจาก BSR (อัตราขายของธนาคาร) ในตอนออกตั๋ว โปรดทำความเข้าใจด้วยว่าเมื่อมาถึงญี่ปุ่น อัตราแลกเปลี่ยนตอนซื้อ กับอัตราแลกเปลี่ยนตลาดตอนมาเยือนญี่ปุ่นนั้นอาจแตกต่างกัน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา สำหรับราคาที่เปลี่ยนแปลง จะใช้ราคาที่กำหนดในขณะออกตั๋ว)

-ค่าพาสสำหรับเด็ก ใช้กับเด็กที่มีอายุ 6 ขวบ ถึง 11 ขวบ ในวันออกตั๋ว

เกี่ยวกับอายุการใช้งานและการแลกพาส:

-
อายุการใช้งานของเจแปนเรลล์พาส คือ 7 วัน,14 วันหรือ 21 วันติดต่อกันตั้งแต่วันเริ่มใช้พาส
-กรุณาแลกเจแปนเรลล์พาสภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันซื้อตั๋ว (ตัวอย่าง:กรณีวันออกตั๋ว 4/15 สามารถแลกได้จนถึง 7/14)
กรุณากำหนดวันเริ่มใช้พาสในตอนแลก ท่านสามารถเลือกวันเริ่มใช้พาสในวันที่ต้องการภายใน 1 เดือนตั้งแต่วันแลกพาส

-ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้ที่พิมพ์ลงบนพาสไปแล้ว

ขอบเขตการใช้งาน:

-เจแปนเรลพาส ไม่สามารถใช้ได้กับรถไฟ “NOZOMI” และ “MIZUHO” ของโทไกโด – ซันโย – คิวชู ชินคันเซ็น

-รถบัส ใช้ได้เฉพาะ JR Bus – Local Lines ไม่สามารถใช้ได้กับรถบัสท้องถิ่นบางสาย หรือ รถบัสชนิดด่วนพิเศษ

-เรือเฟอรี่ ใช้ได้เพียง JR-WEST Miyajima Ferry

-แผนที่ครอบคลุมการใช้งาน เจแปนเรลพาส Nation Wide JR Route Map และ Shinkansen Bullet Train Railway Map.

*ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.japanrailpass.net/en/


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

Comments

comments