Osaka Night Tour & Cooking Experience

           ชมวิถีชีวิตในยามค่ำคืนที่ย่าน Shinsekai แหล่งรวมร้านกินดื่มและร้านอาหาร เป็นอีกหนึ่งสีสันของ Osaka และไม่พลาดกับการชมเมืองแบบ 360 องศาจาก Umeda Sky Building Observatory อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญ

Itinerary

17:30 – 18:00 น.

→ พบกันที่ meeting point จุดต่างๆ (กรุณาตรวจสอบสถานที่และเวลานัดพบของแต่ละจุดกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง)

18:10 น.

→ ออกเดินทาง

→ เดินเล่นย่าน Shinsekai พร้อมชมหอคอย Tsutenkaku อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของ Osaka

→ รับประทานอาหารเย็น พร้อม Cooking Class ทำ Okonomiyaki  อาหารขึ้นชื่อ ซึ่งมีต้นตำรับจาก Osaka นี่เอง

→ ขึ้นตึก Umeda Sky Building Observatory ตึกสูง 173 ชั้น ที่มีสวนลอยฟ้า Floating Garden จุดชมวิวพาโรนามาอยู่ที่ชั้น 40 

21:10 น.

→ เดินทางกลับถึง สถานีรถไฟ Namba OCAT 

Night tour

ราคา : 4,000 เยน/ท่าน

ระยะเวลาเดินทาง : วันนี้ – 30 เมษายน 2560

 (รถบัสระหว่างทริป + บัตรเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในรายการ + มื้อเย็น + Cooking Class + ผู้ช่วยภาษาอังกฤษ)

ค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือรายการ อาทิ เช่น มื้ออาหาร, เครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่ง, ค่ารถไฟ, ค่าเข้าชม, ประกันการเดินทาง และอื่นๆที่นอกเหนืกจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล,ค่าเครื่องดื่ม, ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ราคาโปรแกรมนี้ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

เงื่อนไข

 • สำรอง ที่นั่งที่ World Surprise Travel! ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง กรุณาโทรเข้ามาสอบถามสถานะ ที่นั่งว่างในวันที่ท่านต้องการเดินทางอีกครั้ง
 • ขอความกรุณาในการตรงต่อเวลา และไปล่วงหน้าประมาณ 10 นาทีก่อนเวลานัดหมาย เนื่องจากไม่ใช่ทริปแบบ private
 • ตารางเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่เดินทาง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
 • ตารางการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงและ/หรือมีความล่าช้าได้ ณ วันเดินทาง ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ สภาพถนนระหว่างการเดินทาง และปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือการควบคุม (ไม่มีการชดเชย)
 • อาจใช้รถ taxi ในการรับ-ส่งจากจุดนัดพบ ในบางกรณี
 • ราคาโปรแกรมนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือวาระพิเศษต่างๆ
 • การขอยกเลิกรายการโปรแกรมต้องแจ้งให้ทราบอย่างน้อยล่วงหน้า 15 วันทำการ
 • ค่าบริการที่ท่านชำระแล้ว ทางบริษัทได้ชำระให้กับบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวเช่นกัน การขอคืนเงินค่าบริการจะกระทำได้หรือไม่ได้ หรือได้มากน้อยเพียงใด เป็นเงื่อนไขสิทธิ์ขาดขึ้นอยู่กับตัวแทนท่องเที่ยวนั้นๆ
 • ราคาบริการโปรแกรม จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาของ อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับขึ้น แล้วแต่กรณีตามความเป็นจริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

 

Comments

comments