ฮ่องกง Smart Saver เริ่มต้นเพียง 4,700 บาท*

 
Smart Saver โปรโมชั่นบัตรโดยสาร สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก ราคาพิเศษเดินทางสู่ประเทศฮ่องกง

– เดินทางออกจากกรุงเทพสู่ฮ่องกงด้วยเที่ยวบินช่วงบ่าย CX614/CX654/CX702/CX708/CX712 ชั้นประหยัดเริ่มที่ 4,700 บาท*

– เดินทางออกจากกรุงเทพสู่ฮ่องกงด้วยเที่ยวบินช่วงเช้า CX616/CX700/CX750/CX618/CX754 ชั้นประหยัดเริ่มที่ 5,440 บาท*

– เดินทางออกจากกรุงเทพสู่ฮ่องกงด้วยเที่ยวบินช่วงบ่าย CX614/CX654/CX702/CX708/CX712 ชั้นธุรกิจเริ่มที่ 12,950 บาท*

– เดินทางออกจากกรุงเทพสู่ฮ่องกงด้วยเที่ยวบินช่วงเช้า CX616/CX700/CX750/CX618/CX754 ชั้นธุรกิจเริ่มที่ 15,880 บาท*

ช่วงเวลาการจองและออกตั๋วภายใน: 25 Mar ถึง 30 Apr 2017

ช่วงเวลาการออกเดินทาง: 25 Mar ถึง 28 Dec 2017

ช่วงเวลายกเว้นการเดินทาง : 6-7 เม.ย.60 / 13-14 เม.ย.60 / 27-29 เม.ย.60 / 4-5 พ.ค.60 / 6-8 ก.ค.60 / 10-12 ส.ค.60 / 19-21 ต.ค.60 / 1-3 ธ.ค.60 / 7-9 ธ.ค.60

*ราคาบัตรโดยสารยังไม่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท

เที่ยวบิน (a.m.flight) ต้นทาง ปลายทาง ใช้เวลาเดินทาง (duration-hour) เที่ยวบิน (p.m.flight) ต้นทาง ปลายทาง ใช้เวลาเดินทาง (duration-hour)
กรุงเทพฯ  ฮ่องกง กรุงเทพฯ  ฮ่องกง
CX616 06:40 10:25 2.45  ชั่วโมง CX654 14:55 18:45  2.50  ชั่วโมง
CX700 08:15 12:15  3.00  ชั่วโมง CX712 16:05 19:55  2.50  ชั่วโมง
CX750 11:05 15:00  2.55  ชั่วโมง CX708 17:20 21:30  3.10  ชั่วโมง
CX618 12:10 15:55  2.45  ชั่วโมง CX702 18:50 22:40  2.50  ชั่วโมง
CX754 12:40 16:30  2.50  ชั่วโมง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข:
 1. ระยะเวลาออกบัตรโดยสาร : 25 มีนาคม – 30 เมษายน 2560
 2. ระยะเวลาออกเดินทาง : 25 มีนาคม – 28 ธันวาคม 2560
 3. ระยะเวลายกเว้นการเดินทางฮ่องกง : 6-7 เม.ย.60 / 13-14 เม.ย.60 / 27-29 เม.ย.60 / 4-5 พ.ค.60 / 6-8 ก.ค.60 / 10-12 ส.ค.60 / 19-21 ต.ค.60 / 1-3 ธ.ค.60 / 7-9 ธ.ค.60
 4. ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง ค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 5. ค่าธรรมเนียม No Show charge (การยกเลิกเที่ยวบินโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า) 3,000 บาท
 6. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเที่ยวบิน 2,500 บาท ต่อครั้ง
 7. อนุญาตให้หยุดแวะพักฮ่องกงเฉพาะเที่ยวบินขากลับโดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
 8. บัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้เดินทางสามารถขอคืนเงินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 4,000 บาท บัตรโดยสารที่ใช้เดินทางไปแล้วบางส่วนไม่สามารถขอคืนเงินได้
 9. การสะสมไมล์สำหรับเที่ยวบินนี้ขึ้นอยู่กับรหัสชั้นโดยสาร (Booking class)
 10. สำหรับชั้นประหยัด Booking class (Q/N/S) สามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้เมื่อทำ online check-in ภายใน 48 ชม. ก่อนเวลาเที่ยวบิน
 11. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินและชื่อผู้เดินทางได้
 12. สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคและคาเธ่ย์ ดรากอนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และ / หรือ เงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 13. โปรดศึกษากฎ/ข้อบังคับและตรวจสอบค่าธรรมเนียมต่างๆของบัตรโดยสารก่อนทำการซื่อบัตรโดยสารทุกครั้ง
 14. โปรโมชั่นนี้เป็นราคาพิเศษ ไม่ร่วมรายการกับกิจกรรมการตลาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

Comments

comments