Emirates ฮ่องกง Best Price เริ่มต้นเพียง 4,365 บาท*

โปรโมชั่น Best Price บัตรโดยสาร สายการบิน อิมิเรตส์ ราคาพิเศษเดินทางสู่ประเทศฮ่องกง

– เดินทางออกจากกรุงเทพสู่ฮ่องกง ชั้นประหยัดเริ่มที่ 4,365 บาท*

– เดินทางออกจากกรุงเทพสู่ฮ่องกง ชั้นธุรกิจเริ่มที่ 12,660 บาท*

ช่วงเวลาการจองและออกตั๋วภายใน: 3 – 7 เมษายน 2560 เท่านั้น

ช่วงเวลาการออกเดินทาง: 07 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2560

*ราคาบัตรโดยสารยังไม่รวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียมทุกประเภท

เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ใช้เวลาเดินทาง (duration-hour) เที่ยวบิน ต้นทาง ปลายทาง ใช้เวลาเดินทาง (duration-hour)
กรุงเทพฯ ฮ่องกง ฮ่องกง กรุงเทพฯ
EK384 14:00 18:05 3.05  ชั่วโมง EK385 21:50 23:45  2.55  ชั่วโมง

รายละเอียดโปรโมชั่น : 

 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย7 วันก่อนการเดินทาง
 • ต้องอยู่อย่างน้อย 2วัน
 • อยู่ได้สูงสุด 1 เดือน
 • คิดค่าบริการเพิ่มสำหรับขาออกในช่วงวันหยุด วันสุดสัปดาห์ และช่วงเทศกาลและเที่ยวบินที่มีกฏข้อบังคับ
 • เปลี่ยนแปลงการเดินทางก่อน หรือ หลังการเดินทางอนุญาตให้ทำได้โดยเสียค่าใช้จ่าย 2,250บาท
 • ไม่อนุญาตให้ยกเลิกการเดินทาง ก่อนหลือหลังวันเดินทางและไม่สามารถขอรับเงินคืนได้
 • ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้ตามวันและเที่ยวบินที่กำหนดบนบัตรโดยสารจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
 • ผู้โดยสารเด็ก(2-11 ปี)จ่าย 100% ของราคาผู้โดยสารผู้ใหญ่
 • ผู้โดยสารเด็กทารก(0-2 ปีโดยไม่มีที่นั่ง)จ่าย 10% ของราคาผู้โดยสารผู้ใหญ่
 • ตรวจสอบเงื่อนไขค่าโดยสารจากราคาออนไลน์เพื่อดูเงื่อนไขบัตรโดยสารที่ใช้บังคับ
 • อัตราค่าโดยสารไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเนื่องจากความผันผวนของสกุลเงินและ/หรือกฎระเบียบข้อบังคับของประเทศตามกำหนดในการเดินทาง
 • สายการบิน Emirates ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารและ/หรือเงื่อนไขค่าโดยสาร โดยไม่แจ้งล่วงหน้า อัตราค่าโดยสารและเงื่อนไขต่างๆ อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

Comments

comments