Free & Easy 4 Day 3 Night

Family Funny Yamakata Snow Experience

พาครอบครัวเดินทางไปกับประสบการณ์ สุดแสนประทับใจ

ไปกับกิจกรรมบนลานหิมะ ณ เมืองยามากาตะ

เต็มอิ่มแบบส่วนตัว 4 วัน 3 คืน

เริ่มต้นที่ 20,500* บาท ต่อท่าน

ราคารวม

 • รถเช่าขับเอง ตามตารางการเดินทาง (Standard Car)
 • โรงแรมที่พัก 3 คืน ตามตารางการเดินทาง พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง รวมอาหารเช้า
 • JR East Pass Nagano, Nigata Area
 • Free Pass Ticket รวมกิจกรรมต่างๆ (เล่นได้ 6 ชั่วโมง) ณ Dondendaira Snow Park

ราคานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าเข้ากิจกรรมสกี ณ Kawanishi Machi Komatsu Ski Resort ลูกค้าสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม
 • ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ได้ รวมอยู่ในโปรแกรม
 • ภาษี 7 % ในกรณีที่ออกใบเสร็จในนามบริษัท

เงื่อนไข

 • ราคานี้เป็นราคาผู้เดินทางแบบ 2 ท่านขึ้นไป
 • จองและชำระเงินภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับการยืนยันห้องพักจากเจ้าหน้าที่
 • ราคานี้เป็นราคาต่อท่าน พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้อง และ
 • ราคาเด็กโปรด ติดต่อสอบถาม
 • รายการท่องเที่ยวแบบ Free & Easy เป็นรายการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง ลูกค้าเดินทางท่องเที่ยวเองแบบอิสระ ไม่มีหัวหน้าทัวร์
 • ราคาดังกล่าวสามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 62 เป็นต้นไป
 • ราคาดังกล่าวสามารถเดินทาง ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 3 มีนาคม 2563 เท่านั้น

 

 

Day Itinerary Hotel
Day 1

 

 • เดินทางโดยรถไฟชินคันเซน จากกรุงโตเกียว สู่เมือง ยามากาตะ
 • รับรถ ณ จุดรับรถ Toyota Car Rental ณ บริเวณสถานี รถไฟ
 • จากนั้นเดินทางสู่ Takahata Winery ชื่อดังแห่งเมือง ยามากาตะ อิสระเพลิดเพลินกับการชิมไวน์ รสเยี่ยม
 • จากนั้นเดินทางสู่ Kendama Spike Shop Painting Experience
 • ให้ท่านได้สนุกเพลิดเพลินกับประสบการณ์การฝึกเล่น และระบายสีเจ้าลูกข่างญี่ปุ่นนี้เป็นของตัวท่านเอง
Tansen Hotel or Similar
Day 2

 

 • ออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์ กิจกรรมสกี ที่สนุกได้ทั้งครอบครัว ณ Dondendaira Snow Park
 • ช่วงบ่าย เดินทางสู่ เมืองคะวะนิชิ สนุกสุดมันส์บนลานสกี
 • อิสระให้ท่านได้เรียนรู้ทักษะ สกี กับครูผู้เชี่ยวชาญบนลานหิมะแสนนุ่ม

 

Tas Park or Similar
Day 3

 

 • เต็มอิ่มกับลานสกี Kawanishi Machi Komatsu Ski Resort กับประสบการณ์ สกี แบบเต็มวัน*
 • จากนั้นเดินทางสู่ Onogawa Onsen Town เมืองออนเซนอันแสนโด่งดัง ที่อุดมไปด้วยน้ำแร่ออนเซนที่มีคุณภาพ
Azumaso Onogawa onsen or similar
Day 4

 

 • เดินทางสู่ Akayu Station เพื่อนั่งรถไฟสายโรแมนติก
 • สาย Flower Nagai ที่ตกแต่งด้านนอกด้วยลวดลายดอกไม้ นำท่านชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก เป็นระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร
 • แวะเก็บสตอรเบอรี่ ณ Dream Farmer’s Store “Ichigoen” Park จุใจกับการเก็บสตรอเบอรี่ แบบไม่อั้น 30 นาที
 • จากนั้นคืนรถ ณ Toyota Car Rental
 • เดินทางกลับสู่ กรุงโตเกียว ด้วยรถไฟชินคันเซน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากระหว่างการเดินทางท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงิน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล และทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ราคาโปรแกรมนี้ใช้สำหรับผู้เดินทางสำหรับ 2 ท่านขึ้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับแพคเกจทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัยรวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • หากมีการยกเลิกการเดินทาง จะไม่สามารถขอคืนเงินได้เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ขอสง่วนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line: @worldsurprise
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com

Comments

comments