ห้องพักเรือสำราญระเบียงวิวทะเล + รถรับส่งสนามบินท่าเรือแบบส่วนตัว
เดินทางวันที่ 13-17 เมษายน 2563
เส้นทางสิงคโปร์ – กัวลาลัมเปอร์ – ปีนัง – ภูเก็ต – สิงคโปร์ (5 วัน 4 คืน)

 *จองภายในวันนี้ – 31 มกราคม 2563 เท่านั้น เดินทางวันที่ 13-17 เมษายน 2563

Date Ports of Call Arrival Time Departure Time Activity
Mon 13 Apr 2020 Singapore, Singapore 5:00 PM Boarding
Tue 14 Apr 2020 Kuala Lumpur (Port Klang) 7:00 AM 3:00 PM Docked
Wed 15 Apr 2020 Phuket, Thailand 10:00 AM 10:00 AM Tendered
Ths 16 Apr 2020 Cruising Cruising
Fri 17 Apr 2020 Singapore, Singapore 8:00 AM Departure

ราคานี้รวม

  • ห้องพักแบบมีระเบียงวิวทะเล พัก2ท่านต่อห้อง
  • รถรับส่ง สนามบินท่าเรือแบบส่วนตัว 1เที่ยว
  • ราคานี้รวมอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุตามเงือนไข ในตั๋วเรือสำราญ ทุกมื้อตลอดการเดินทาง
  • รวมการแสดงและกิจกรรมต่างๆ บนเรือสำราญตามระบุ ในเอกสาร
  • ราคานี้รวมทิป และ ภาษีท่าเรือ

 

หมายเหตุ

  • ราคานี้จะไม่รวมค่าใช่ค่าจ่ายส่วนตัว ตั๋วเครื่องบิน , ค่าอินเตอร์เน็ต
  • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ( กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัท)
  • ราคาโปรโมชั้นมีจำนวนจำกัดกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ อีกครั้ง
  • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง และ ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.: 02-634-8877 e-mail: FIT@worldsurprise.com Line: @worldsurprise

Comments

comments