โปรโมชั่นราคาตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ประเทศฮ่องกง

SKY 100 ราคาพิเศษถึง 31 มีนาคม 2560

• STANDARD TICKET / PAX
ADULT : HK$151  /  CHILD : HK$106 / SENIOR : HK$106 

• NIGHT PACKAGE COUPLE TICKET / 2 PAX
ADULT : HK$198

THE PEAK ราคาพิเศษ

• PEAK TRAM & SKY TERRACE TICKET / PAX / WAY
ADULT : HK$75 /  CHILD & SENIOR : HK$34

• PEAK TRAM TICKET / PAX / WAY
ADULT : HK$32 /  CHILD : HK$12 / SENIOR : HK$20

Ocean Park ราคาพิเศษถึง 30 มิถุนายน 2560

• STANDARD TICKET / PAX
ADULT : HK$400  /  CHILD : HK$200 / SENIOR : HK$400 

360 Lantau Land & Sea Guided Tour ราคาเริ่มต้น HK$500/Adult

Noah’s Ark ราคา HK$162/Adult, HK$100/Child

Single Route ราคาพิเศษ HK$250/Adult/Child

Tram Oramic Tour ราคา HK$95/Adult, HK$65/Child

หมายเหตุ : ผู้ใหญ่ (Adult) อายุ 12-64 ปี, เด็ก (Child) อายุ  3-11 ปี และ ผู้สูงอายุ (Senior) อายุ 65 ปี หรือมากกว่า


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

Comments

comments