โปรโมชั่นราคาตั๋วเครื่องบิน ท่องเที่ยวประเทศ สิงคโปร์

Singapore Gateway Surprise (CX) เริ่มต้นเพียง 3,500* 

(ราคาเริ่มต้นนี้ ยังไม่รวมภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมสนามบิน*)


Singapore Airlines สิงคโปร์ดีล เริ่มเพียง 6,880* บาท 

(ราคาเริ่มต้นนี้รวมภาษีน้ำมัน และค่าธรรมเนียมสนามบิน*)


สายการบินไทย (Thai Airways)

เส้นทาง กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.: 02-634-8877
e-mail: FIT@worldsurprise.com
Line: @worldsurprise

Comments

comments